JAWNOŚĆ w życiu SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ to PODSTAWA

Protokoły z posiedzeń senatów, które odbyły się od 1 września 2018 roku do 30.11.2018 r.:

UNIWERSYTETY:

Uniwersytet Warszawski:
http://senat.uw.edu.pl/protokoly-2016-2020/

Uniwersytet Jagielloński:
Posiedzenie Senatu UJ w dniu 26.09.2018
Posiedzenie Senatu UJ w dniu 31.10.2018
Posiedzenie Senatu UJ w dniu 28.11.2018

Uniwersytet w Białymstoku:
Posiedzenie Senatu UwB w dniu 26.09.2018
Posiedzenie Senatu UwB w dniu 31.10.2018
Posiedzenie Senatu UwB w dniu 28.11.2018

Uniwersytet Gdański:
Posiedzenie Senatu UG w dniu 22.11.2018
Posiedzenie Senatu UG w dniu 25.10.2018
Posiedzenie Senatu UG w dniu 27.09.2018

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
Posiedzenie Senatu UAM w dniu 24.09.2018
Nadzwyczajne posiedzenie Senatu UAM w dniu 3.10.2018
Posiedzenie Senatu UAM w dniu 29.10.2018
Posiedzenie Senatu UAM w dniu 26.11.2018

Uniwersytet Łódzki:
Posiedzenie Senatu UŁ w dniu 17.09.2018
Posiedzenie Senatu UŁ w dniu 26.11.2018

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:
Rektor UMCS stwierdza, że protokół z posiedzeń Senatu Uczelni nie jest dokumentem urzędowym, natomiast jest on tzw. „dokumentem wewnętrznym”. Zobacz: odpowiedź z dnia 16.01.2019 r. 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu:
Wniosek wysłano w dniu 2.01.2019 r. 

Uniwersytet Opolski:
Posiedzenie Senatu UO w dniu 29.11.2018
Posiedzenie Senatu UO w dniu 15.11.2018
Posiedzenie Senatu UO w dniu 25.10.2018
Posiedzenie Senatu UO w dniu 27.09.2018

Uniwersytet Szczeciński:
Posiedzenie Senatu USz w dniu 27.09.2018
Posiedzenie Senatu USz w dniu 25.10.2018
Posiedzenie Senatu USz w dniu 29.11.2018

Uniwersytet Śląski w Katowicach:
Posiedzenie Senatu UŚ w dniu 25.09.2018
Posiedzenie Senatu UŚ w dniu 30.10.2018
Posiedzenie Senatu UŚ w dniu 27.11.2018

Uniwersytet Rzeszowski:
[problem z uruchomieniem przesłanych plików – PDF]

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie:
Posiedzenie Senatu UWM w dniu 25.09.2018
Informacja z dnia 15.01.19 r.: „w październiku 2018 r. Senat nie obradował, protokół z dn. 30 listopada zostanie Panu udostępniony po 25.01.2019 r., tj. po akceptacji jego treści podczas styczniowego posiedzenia Senatu UWM w Olsztynie.” 

Uniwersytet Wrocławski:
Posiedzenie Senatu UWr w dniu 26.09.2018
Posiedzenie Senatu UWr w dniu 24.10.2018
Posiedzenie Senatu UWr w dniu 21.11.2018

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:
Posiedzenie Senatu UKSW w dniu 25.09.2018
Posiedzenie Senatu UKSW w dniu 18.10.2018
Posiedzenie Senatu UKSW w dniu 22.11.2018

Uniwersytet Zielonogórski:
Wniosek wysłano w dniu 2.01.2019 r.
Odpowiedź z dnia 8.01.2019 r.: „Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z p. zm.), informuje, że Pana wniosek z dnia 02.01.2019 r. o udostępnienie informacji publicznej w postaci kopii protokołów z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego za okres od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. roku dotyczy udostępnienia informacji przetworzonej. Na posiedzeniach Senatu omawiane i głosowane były wielokrotnie indywidualne sprawy osobowe nauczycieli akademickich, które nie mogą być ujawnione, co wynika m.in. z przepisów o ochronie danych osobowych. Stąd też udostępnienie wskazanej powyżej ilości kopii protokołów wymagałoby przetworzenia ich w taki sposób, aby po pierwsze nie zostały udostępnione informacje dotyczące indywidualnych spraw osobowych nauczycieli akademickich, a po drugie przygotowania ich jako pliki PDF – Uczelnia nie posiada bowiem protokołów z posiedzeń Senatu w postaci plików PDF.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, uzyskanie informacji przetworzonej jest możliwe w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

W związku z powyższym Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego wzywa do wykazania w terminie 7 dni, że uzyskanie informacji przetworzonej w żądanym zakresie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Małgorzata Mazur
Sekretariat Rektora
Uniwersytetu Zielonogórskiego”

Odpowiedź na wezwanie Rektora UZ.
WEZWANIE w związku z wnioskiem z dnia 2.01.2019 r

Odpowiedź Rektora UZ z dnia 29.01.2019 r.

Protokół z posiedzenia Senatu UZ w dniu 21.11.2019 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:
Posiedzenie Senatu UKW w dniu 26.09.2018
Posiedzenie Senatu UKW w dniu 30.10.2018
Posiedzenie Senatu UKW w dniu 27.11.2018

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach:
Posiedzenie Senatu UJK w dniu 27.09.2018
Posiedzenie Senatu UJK w dniu 25.10.2018
Posiedzenie Senatu UJK w dniu 29.11.2018

UCZELNIE TECHNICZNE:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie:
Posiedzenie Senatu ZUT w dniu  24.09.2018
Posiedzenie Senatu ZUT w dniu 29.10.2018
Posiedzenie Senatu ZUT w dniu 26.11.2018

Politechnika Warszawska:
Posiedzenie Senatu PW w dniu 21.11.2018
Posiedzenie Senatu PW w dniu 24.10.2018
Posiedzenie Senatu PW w dniu_19.09.2018

Politechnika Białostocka:
Posiedzenie Senatu PB w dniu 22.11.2018
Posiedzenie Senatu PB w dniu 27.09.2018

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku -Białej:
Posiedzenia Senatu ATH w dniu 25.09.2018, 23.10.2018 oraz 20.11.2018
Decyzja dot. odmowy udzielenia informacji publicznej w części dot. danych osobowych studentek (10.01.2019)

Politechnika Częstochowska:
Wniosek wysłano w dniu 2.01.2019 r. 

Politechnika Gdańska:
Posiedzenie Senatu PG w dniu 14.11.2018
Posiedzenie Senatu PG w dniu 24.10.2018
Posiedzenie Senatu PG w dniu 19.09.2018

Politechnika Śląska (Gliwice):
Posiedzenie Senatu PŚ w dniu 24.09.2018
Posiedzenie Senatu PŚ w dniu 22.10.2018
Posiedzenie Senatu PŚ w dniu 26.11.2018

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach:
Wniosek wysłano w dniu 2.01.2019 r.
Odpowiedź z dnia 16.01.19 r.: „zgodnie z opinią radcy prawnego Politechniki Świętokrzyskiej, treść przedmiotowego zapytania nie stanowi informacji publicznej określonej w art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. ze zm. o dostępie do informacji publicznej. Ewa Karońska, redaktor strony BIP” 

Politechnika Koszalińska:
Posiedzenie Senatu PK w dniu 21.11.2018
Posiedzenie Senatu PK w dniu 24.10.2018
Posiedzenie Senatu PK w dniu 26.09.2018

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki:
Posiedzenie Senatu PK w dniu 26.09.2018
Posiedzenie Senatu PK w dniu 24.10.2018
Posiedzenie Senatu PK w dniu 28.11.2018

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie:
Posiedzenia Senatu AGH z dnia 26.09.2018, 31.10.2018 oraz 28.11.2018

Politechnika Lubelska:
Posiedzenie Senatu PL w dniu 27.09.2018
Posiedzenie Senatu PL w dniu 29.11.2018

Politechnika Łódzka:
Posiedzenie Senatu PŁ w dniu 26.09.2018
Posiedzenie Senatu PŁ w dniu 31.10.2018
Posiedzenie Senatu PŁ w dniu 7.11.2018
Posiedzenie Senatu PŁ w dniu 28.11.2018

Politechnika Opolska:
Posiedzenie Senatu PO w dniu 28.11.2018
Nadzwyczajne posiedzenie Senatu PO w dniu 07.09.2018

Politechnika Poznańska:
Posiedzenie Senatu PP w dniu 27.09.2018
Posiedzenie Senatu PP w dniu 31.10.2018
Posiedzenie Senatu PP w dniu 28.11.2018

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu:

Posiedzenie Senatu UTH w dniu 18.10.2018
Posiedzenie Senatu UTH w dniu 29.11.2018

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza:
Posiedzenie Senatu PRz w dniu 27.09.2018

Politechnika Wrocławska:
Posiedzenie Senatu PWr w dniu 28.09.2019
Posiedzenie Senatu PWr w dniu 25.10.2019
Posiedzenie Senatu PWr w dniu 29.11.2019

UCZELNIE EKONOMICZNE:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach:
Posiedzenie Senatu UE w dniu 20.09.2018
Posiedzenie Senatu UE w dniu 25.10.2018

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie:
Pismo przewodnie Rektora UE w Krakowie z dnia 15.01.2019
Posiedzenie Senatu UE w Krakowie w dniu 17.09.2018
Posiedzenie Senatu UE w Krakowie w dniu 29.10.2018

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu:
Posiedzenie Senatu UE w dniu 30.11.2018
Posiedzenie Senatu UE w dniu 26.10.2018
Posiedzenie Senatu UE w dniu 21.09.2018

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie:
Wniosek wysłano w dniu 2.01.2019 r. 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu:
Posiedzenie Senatu UE w dniu 25.10.2018

UCZELNIE PEDAGOGICZNE:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Warszawa):
Posiedzenie Senatu APS w dniu 21.11.2018
Posiedzenie Senatu APS w dniu 17.10.2018
Posiedzenie Senatu APS w dniu 19.09.2018

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie:
Posiedzenie nadzw. senatu UH-P w dniu 12.09.2018
Posiedzenie Senatu UH-P w dniu 26.09.2018
Posiedzenie Senatu UH-P w dniu 24.10.2018
Posiedzenie Senatu UH-P w dniu 28.11.2018

Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie:
Odmowa udzielenia informacji – pismo z dnia 16.01.2019 r.

Akademia Pomorska w Słupsku:
Posiedzenie Senatu AP w dniu 27.09.2018
Posiedzenie Senatu AP w dniu 31.10.2018
Posiedzenie Senatu Ap w dniu 28.11.2018

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach:
Wniosek wysłano w dniu 2.01.2019 r.
Odpowiedź z dnia 16.01.2019 r.: „W związku ze skierowaniem zapytania do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w trybie dostępu do informacji publicznej, uprzejmie informuję, iż z przyczyn technicznych przedłużamy termin odpowiedzi do dnia 24 stycznia 2019 r. Z poważaniem dr hab. Adam Bobryk, prof. UPH”
Protokoły z posiedzeń od 06 do 11.2018 r.

UCZELNIE ROLNICZE/PRZYRODNICZE:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie:
Posiedzenie Senatu SGGW w dniu 24.09.2018
Posiedzenie Senatu SGGW w dniu 29.10.2018
Posiedzenie Senatu SGGW w dniu 26.11.2018

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy:
Pismo Rektora UTP w Bydgoszczy z dnia 10.01.2019

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:
Posiedzenie Senatu UR w dniu 9.11.2018
Posiedzenie Senatu UR w dniu 28.09.2018

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie:
Pismo Rektora UP w Lublinie z dnia 8.01.2019

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu:
Wniosek wysłano w dniu 2.01.2019 r. 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu:
Posiedzenie Senatu UP w dniu 28.09.2018
Posiedzenie Senatu UP w dniu 26.10.2018
Posiedzenie Senatu UP w dniu 30.11.2018

UCZELNIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku:
Posiedzenie Senatu AWFiS w Gdańsku w dniu 17.10.2018
Posiedzenie Senatu AWFiS w Gdańsku w dniu 26.09.2018
Posiedzenie Senatu AWFiS w Gdańsku w dniu 12.09.2018

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach:
Posiedzenie Senatu AWF w dniu  25.09.2018
Posiedzenie Senatu AWF w dniu 30.10.2018
Posiedzenie Senatu AWF w dniu 27.11.2018

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Bronisława Czecha w Krakowie:
Z odpowiedzi Uczelni (30.01.2019): „W nawiązaniu do Pana wystąpienia z Wnioskiem o udostepnienie informacji publicznej, uprzejmie informuję, iż w okresie od dnia 1 września 2018 roku do dnia 30 listopada 2018 roku w Akademii Wychowania Fizycznego odbyły się dwa posiedzenia Senatu: w dniu 27 września oraz 22 listopada 2018 roku. W załączeniu skany Uchwał podjętych na posiedzeniach odzwierciedlające przebieg obrad Senatu. W naszej Akademii tak są dokumentowane obrady.”
2018-SKAN-UCHWAŁ-SENAT-22-LISTOPADA-2018
2018-SKAN-UCHWAŁ-SENAT-27-WRZEŚNIA-2018

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu:
Posiedzenie Senatu AWF w dniu 25.09.2018
Posiedzenie Senatu AWF w dniu 23.10.2018
Posiedzenie Senatu AWF w dniu 13.11.2018
Posiedzenie Senatu AWF w dniu 27.11.2018

Akademia Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie:
Posiedzenie Senatu AWF w dniu 18.09.2018
Posiedzenie Senatu AWF w dniu 23.10.2018
Posiedzenie Senatu AWF w dniu 20.11.2018

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu:
Wniosek wysłano w dniu 2.01.2019 r. 

UCZELNIE TEOLOGICZNE:

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie:
Wniosek wysłano w dniu 2.01.2019 r. 

Wykaz uczelni za: MNiSW

Opracowanie: Sebastian Sahajdak 
Kontakt: sahajdak [at] gmail.com